சிறைச்சாலைக்கு முன்னுள்ள சிலைகள்,அகற்றப்பட்டன

யாழ்ப்பாணம் சிறைச்சாலைக்கு முன்பாக அமைக்கப்பட்ட சிலைகள் பொதுமக்களின் எதிர்ப்பையடுத்து அகற்றப்பட்டது #lka #SriLanka #Jaffna


--- Advertisment ---