இலங்கையில் கொரொனா எண்ணிக்கை இரண்டாயிரத்தைத் தாண்டியது

இலங்கையின்  கொரொனா தொற்றாளர்களின் எண்ணிக்கை, 2004 ஆக அதிகரித்துள்ளது.


Advertisement