மீட்பு

அங்கொட லொக்கா எனப்படும் பாதாள கோஷ்டி செயற்பாட்டாளரின் போதைப்பொருள் வியாபார செயற்பாடுகளுக்காக பழக்கப்பட்டதென சந்தேகிக்கப்படும் கழுகு கொழும்பு - மீகொடையில் மீட்கப்பட்டுள்ளதுAdvertisement