தப்பிய கொரொனா தொற்றாளர் தனிமைப்படுத்தலில்

IDH இலிருந்து தப்பிய நிலையில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட கொரோனா தொற்றாளர், கந்தக்காடு தனிமைப்படுத்தல் நிலைய வைத்தியசாலைக்கு மாற்றம் - இராணுவத் தளபதி


Advertisement