மேலும் சில பிரிவுகளுக்கும் ஊரடங்கு

 


கம்பஹா காவல்துறை பிரிவு தொடக்கம், கந்தானை மற்றும் ஜா - எல காவல்துறை பிரிவுகளுக்கும் ஊரடங்கு சட்டம் அமுல்படுத்தப்படுகின்றது - காவல்துறை 

#SriLanka  #COVID19SL #Gampaha #Kandana #Minuwangoda #JaElaAdvertisement