புதிய இராஜாங்க அமைச்சுப் பொறுப்புகள்

 


கிராம அபிவிருத்தி மற்றும் உள்ளுர் வில்ஙகு வேளாண்மை அமைச்சராக எஸ். வியாழேந்தின் இன்று ; ஜனாதிபதி முன்னிலையில் பதவிப்பிரமாணம்  செய்தார் .Advertisement