பதவி வெற்றிடங்கள் ; இலங்கை தென்கிழக்குப் பல்கலைக்கழகத்தில்👉 FACULTY OF ENGINEERING
👉 FACULTY OF APPLIED SCIENCES
👉 FACULTY OF ARTS & CULTURE
👉 FACULTY OF ISLAMIC STUDIES & ARABIC LANGUAGE
👉 FACULTY OF TECHNOLOGY

போன்ற பீடங்களில் வெற்றிமாக காணப்படும்,

01. SENIOR LECTURER GRADE I
02. SENIOR LECTURER GRADE II
03. LECTURER
04. TEMPORARY ASSISTANT LECTURER
05. TEMPORARY DEMONSTRATOR

போன்ற பதவிகளுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்பட்டுள்ளன.

📌 முழுமையான விபரங்களுக்கு - 
www.seu.ac.lk

📌 நடப்பு நேர்முகப்பரீட்சை: 08.11.2019 அன்று தென்கிழக்குப் பல்கலைக்கழக வளாகத்தின் நடைபெறும்.


Advertisement