தற்காலிகத் தடை

கொரோனா வைரஸ் அச்சம்...  உம்ரா மற்றும் சுற்றுலா விசா அனுமதியை நிறுத்தியது சவுதி அரசு.Advertisement