வாழ்வாதாரம்

கொழும்பு கொள்ளுப்பிட்டி ஜீமஆ பள்ளிவாயலால் ரூபா 3500/- பெறுமதியாக உலர் உணவுப் பொருட்கள் வினியோகிக்கப்படும் காட்சி இது.நமது நண் பண்புகளால் பல்லின மக்களையும் கவர்வோம்!Advertisement