பதவியேற்பு

மேல் மாகாண ஆளுனராக முன்னாள் விமானப் படை பிரதானி ரொசான் குணதிலக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.


Advertisement