இலங்கை மாணவர்களை அழைத்து வரச் சென்றோர்

பாகிஸ்தானில் நிர்கதிக்குள்ளான இலங்கை மாணவர்களை அழைத்துவர சென்ற ஶ்ரீலங்கன் ஏயார் லையின்ஸ் விமானிகள். #COVID19LK #civid19 #COVID19 #covidhelping #srilankan


Advertisement