விண்ணப்பம் கோரப்பட்டுள்ளது.

2020ம் ஆண்டிற்கு க.பொ.த சாதாரணப் தரப் பரீட்சைக்கு விண்ணப்பம் கோரப்பட்டுள்ளது.
இலங்கை பரீட்சைத் திணைக்களம்.
Application : www.doenets.lk


Advertisement