தீ விபத்து


வெள்ளவத்தையிலுள்ள வர்த்தக நிலையங்களில் பாரிய தீவிபத்தொன்று ஏற்பட்டுள்ளது.
#wellawatha #fire #colombo #SriLankaAdvertisement