விஜயதாச, விரத்தியுடன் வெளியேறினார்

இன்றைய அமைச்சரவை பதவியேற்பு நிகழ்வுக்கு முன்னாள் நீதியமைச்சரும் இந் நாள் நாடமாளுமன்ற உறுப்பினருமான விஜயதாச ராஜபக்ச அழைக்கப்பட்டார். அவருக்கு கல்வி ராஜாங்க அமைச்சுப் பதவி அளிக்கப்பட்டிருந்தது.  தனக்கு அமைச்சரவை அந்தஸ்துள்ள  அமைச்சுப் பதவியே வேண்டும் என்றும், இராஜாங்க அமைச்சுப் பதவி தேவையில்லை என்று அடம் பிடித்து அங்கிருந்து வெளியேறியதாக செய்திகள் காணப்படுகின்றது் 

40 இற்குப் பதிலாக 39 இராஜாங்க அமைச்சர்களே பதவியேற்றனர்.Advertisement