ஆர்ப்பாட்டம்

 


#RA.PIRASAATH.
அமெரிக்க இராஜாங்க செயலாளர் பொம்பியோ இலங்கை வருவதற்கு எதிராக, மக்கள் விடுதலை முன்னணி கொழும்பிலுள்ள அமெரிக்க தூதரகத்திற்கு முன்பாக ஆர்ப்பாட்டத்தை முன்னெடுத்து வருகின்றது.

#USA #SriLanka #JVP #protest #lkAdvertisement