உண்மைக்கு புறம்பானசெய்தி

 


பேருவளை பகுதியில் சுனாமி ஏற்படவுள்ளதாக வெளியான செய்தி உண்மைக்கு புறம்பானது − இடர் முகாமைத்துவ நிலையம்Advertisement