மஹர சிறையில் உயரிழந்தவர்களின் எண்ணிக்கை 6

 


மஹர சிறைச்சாலையில் ஏற்பட்ட அமைதியின்மையினால் உயிரிழந்தோரின் எண்ணிக்கை 6ஆக உயர்வு - மேலும் 43 கைதிகள் வைத்தியசாலையில் அனுமதி - ராகமை வைத்தியசாலையின் பணிப்பாளர்.

MaharaPrison #Mahara #Advertisement