தாழமுக்கம், சூறாவளியாக மாற்றமடைந்து


வங்காள விரிகுடாவின் ஏற்பட்ட தாழமுக்கம், தற்போது வலுவடைந்து, சூறாவளியாக மாற்றமடைந்துள்ளதாக வளிமண்டலவியல் திணைக்களம் தெரிவிக்கின்றது.Advertisement