அதிகாரிகளுக்கு அறிவுறுத்தல்


 கல்வித் திட்டங்களை நடைமுறைப்படுத்துவதில் கோவிட் – 19 நோய்த்தொற்றை தடையாக கொள்ள வேண்டாம் – ஜனாதிபதி கல்வித்துறை அதிகாரிகளுக்கு அறிவுறுத்தல்Advertisement