நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் எம்.ஏ.சுமந்திரன் தெய்வாதீனமாக உயிர் தப்பினார் தமிழ்த் தேசியக் கூட்டமைப்பின் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் எம்.ஏ.சுமந்திரன் பயணித்த வாகனம் அதிவேக நெடுஞ்சாலையில் விபத்தில் சிக்கி முழுமையாக சேதம்