#மாலைதீவில் குண்டுவெடிப்பு. தற்போதைய சபாநாயகரும் முன்னாள் ஜனாதிபதியுமான #மொஹம்மட் #நஷீட் காயம்via IFTTT