சீரற்ற காலநிலையில் சிக்கித் தவித்து 10 பேர் உயிரிழப்பு #lka #FloodSLvia IFTTT