பசில் நாடாளுமன்றம் வருவதாக எதிர்வுகூறல். எம் பி ஜயந்த கெட்டகொட பதவி இராஜினாமா


via IFTTT