காத்தான்குடிப் பள்ளிவாயலைப் புலிகள் பலியெடுத்த நாள் 3/8


 


பயங்கரவாதப் புலிகள் காத்தான்குடி பள்ளிவாசல்களில் நடத்திய வெறியாட்டம் உயிரிழந்த சகோதரர்களை இன்று நினைவு கூறுவோம்..