பெறுபேறுகள் வெளியாகினஇலங்கை ஜெயவர்தனபுர பல்கலைக்கழகத்தின்  பல்கலைக்கழக அனுமதி 2021க்கான உளச்சார்ப்புப் பரீட்சை பெறுபேறுகள் வெளியாகின

Results Released on : B.Sc. (Hons) in Sports Science & Management