அக்கரைப்பற்று,நபீஸா - (பூ ராத்தா). மறைவு
#Rep/KaderGS

ஜனாஸா


அக்கரைப்பற்று பிரதான வீதி (கடற்கரை வீதி) யை பிறப்பிடமாகவும்,


தெஹிவலையை வசிப்பிடமாகவும் கொண்ட


#முத்து_மீரா_லெப்பை #நபீஸா - (பூ உம்மா) வபாத்தானார்.


மர்ஹூம் இஸ்மாயில் மாஸ்டரின் மனைவியும் ஆவார். 


Hajiyani Nafeesa Ismail (Poo umma) of Akkaraippattu passed away.


loving mother of Hajiani Rinoza (United Motors),


Al Haj Riyaz (Mitec), and


Al Haj Fahmy (Technocity),


Nusha & Shahana.


Janasa lying at No. 14, School Avenue, Kalubowila, Dehiwala. 


Janaza prayers will be held

 In Sha Allah after Asar prayers on Saturday, 13th April 2024 at Dehiwala Grand Masjid.


Allahumma agfirlaha warahamha. 


May Allah grant her Jannathul firdouz.


Mohamed Murshid Mohamed Musthapha

Marzook K Lebbe