முகாமைத்துவ உதவியாளர் சேவைக்கு ஆட்சேர்ப்பு

வடமத்திய மாகாண முகாமைத்துவ உதவியாளர் சேவைக்கு ஆட்சேர்ப்பு செய்தால் - 2018 - வடமத்திய மாகாணம்

🌐 கல்வித் தகைமை - உயர் தரம்

🌐 இலவச விண்ணப்ப படிவங்களை கீழே உள்ள லிங்கிற்கு சென்று தரவிரக்கம் செய்து கொள்ளுங்கள் - https://goo.gl/6Nzp6Q

🌐 விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி - 26.12.2018


--- Advertisment ---