அமெரிக்கத் தூதுவரின் வாழ்த்துச் செய்தி

அமைதி, இரக்கம் மற்றும் புரிந்துணர்வு நிறைந்த வெசாக் தின வாழ்த்துக்கள் - தூதுவர் டெப்லிட்ஸ்.