தேசியப் பாதுகாப்பு உதவிகள்

இலங்கை பாதுகாப்பு படையினருக்கு தேவையான பாதுகாப்பு உபகரணங்களை கொள்வனவு செய்வதற்காக 50 மில்லியன் அமெரிக்க டொலர்களை வழங்க இந்திய தேசிய பாதுகாப்பு ஆலோசகர் அஜித் டோவல் உறுதி


Advertisement