பதவி வெற்றிடங்கள்

#UNIVERSITY JOBS!

இலங்கை யாழ்ப்பாண பல்கலைக்கழகத்தின் விவசாய நுட்ப பீடத்தில் வெற்றிடமாக காணப்படும் பின்வரும் பதவிகளுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்பட்டுள்ளன.

பதவிகள் விபரம்

01. TEMPORARY ASSISTANT LECTURER

02. TEMPORARY DEMONSTRATORS

📌 முழுமையான விபரங்களுக்கு -jfn.ac.lk📌 விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி - 29.01.2020Advertisement