அக்கரைப்பற்று #ECA வழங்கும் வதிவிடப் பயிலரங்கு

ECA LEaD
Moulding future leaders....

விண்ணப்பம் ஏற்றுக் கொள்ளப்படும் இறுதி திகதி - 08 ஜனவரி 2020

அனுமதி கட்டணம் - 2500/=

2019 GCE O/L பரீட்சை எழுதிய மாணவர்களுக்கான (ஆண்கள் மட்டும்) 3 நாள் வதிவிட பயிற்சிநெறி

திகதி- 11,12 &13 ஜனவரி 2020

30 மாணவர்களுக்கு மட்டும் அனுமதி.

விண்ணப்பங்களை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டிய இடம்:

Genius Hospital (Pvt) Ltd
Eca Akp - Facebook

தொடர்புகளுக்கு :
Dr UL Zainudeen - 0718035416
Dr MM Muneeb - 0773147820
Mr MAM Sameem - 0773081122

Education Council Akkaraipattu (ECA)


Advertisement