ஓமந்தையில், தீப்பிடித்தது


#ஓமந்தையில் இ.போ.ச பேருந்து மற்றும் வான் மோதி பேருந்து தீ பிடித்ததில் 6 பேர் உயிரிழந்துள்ளனர்.

#SL #LKA #LK #Srilanka


Advertisement