இலங்கையில் தொற்றாளர்களின் எண்ணிக்கை 248

மேலும் 04 பேர் COVID19 தொற்றாளராக இனம்காணப்பட்டுள்ளார் . இலங்கையில் COVID19 தொற்றாளர்களின் எண்ணிக்கை 248 ஆக உயர்வடைந்துள்ளது.