செ்ன்னையிலிருந்து இலங்கை வந்தது

இந்தியாவிலிருந்த 320 இலங்கையருடன், ஸ்ரீ லங்கன் விசேட விமானம் சென்னையிலிருந்து கட்டுநாயக்க வந்தடைந்தது


Advertisement