திருத்தி எழுதுமா தீர்ப்புக்கள்?

நாடாளுமன்றத் தேர்தலுக்கு எதிரான மனுக்கள்: விசாரணை நடத்துவதா இல்லையா? நாளை தீர்மானம்! திருத்தி எழுதுமா தீர்ப்புக்கள், தேர்தல் திகதியினை, நாளை? 
நாளை மாலை 3.மணியவில் இலங்கையின் மீஉயர் நீதிமன்றினால் கட்டளை பிறப்பிக்கப்படும்!


Advertisement