மக்கள் பாவனைக்கு

கொழும்பு காலி முகத்திடலில் அமையப் பெற்றுள்ள துறைமுக நகரக் கடற்கரை மக்கள் பாவனைக்கென எதிர்வரும் வாரம் இடம்பெறவுள்ளது.


Advertisement