யாரும் வினாத் தொடுக்க முடியாது

சமூக இடைவெளியில்லாமாலும் முகக் கவசம் அணியாமலும் முன்னாள் நடாளுமன்ற உறுப்பினர் நாமல் ராஜபக்ச செல்லும் காட்சி இது.


Advertisement