காய்க்கும் காலம்

ஐக்கிய அரபு ராச்சியத்தில், பேரீத்தம் பழங்கள் காய்க்கும்  காலமிது. வெகு விரைவில் கனியும். அறுவடைக் காலமும் ஆரம்பிக்கும்


Advertisement