பொதுத்தேர்தலில் 60 இற்கும் மேற்பட்ட முன்னாள் எம்.பிக்கள் தோல்வி

 

🐘ஐக்கிய தேசியக்கட்சியின் சார்பில் போட்டியிட்ட 16 பேரும், 


☎️ஐக்கிய மக்கள் சக்தியின் சார்பில் களமிறங்கிய 26 பேரும்


🌷ஶ்ரீலங்கா பொதுஜன பெரமுனவின் சார்பில் போட்டியிட்ட 15 பேரும், 


தேசிய மக்கள் சக்தியின் சார்பில் போட்டியிட்ட மூவருமே இவ்வாறு தோல்வியடைந்துள்ளனர்.


 அதன் விபரம் வருமாறு, 


கொழும்பு மாவட்டம்


ஐக்கிய தேசியக்கட்சி


1.ரணில் விக்கிரமசிங்க

2.ரவி கருணாநாயக்க

3. தயாகமகே


ஐக்கிய மக்கள் சக்தி


1.ஹிருணிக்கா பிரேமச்சந்திர

2.சுஜீவ சேனசிங்க

3.பௌசி


கம்பஹா மாவட்டம்


ஐக்கிய தேசியக்கட்சி

1.அர்ஜுன ரணதுங்க

2.ருவான் விஜேவர்தன


ஶ்ரீலங்கா பொதுஜன பெரமுன

1.துலித் விஜேசேகர


ஐக்கிய மக்கள் சக்தி

1.அஜித் மானப்பெரும

2.வஜித் விஜயமுனி சொய்சா

3.சதுர சேனாரத்ன

4.எட்வட் குணசேகர


களுத்துறை மாவட்டம்


ஐக்கிய தேசியக்கட்சி

1.பாலித தெவரப்பெரும

2.லக்‌ஷ்மன் விஜேமான்ன


ஐக்கிய மக்கள் சக்தி

1.அஜித் பி பெரேரா


தேசிய மக்கள் சக்தி


1.நளின் ஜயதிஸ்ஸ


காலி மாவட்டம்


ஐக்கிய தேசியக்கட்சி


1.வஜிர அபேவர்தன


ஐக்கிய மக்கள் சக்தி


1.விஜேபால ஹெட்டியாராச்சி

2.பந்துலால் பண்டாரிகொட

3.பியசேன கமகே


மாத்தறை மாவட்டம்


ஶ்ரீலங்கா பொதுஜன பெரமுன


1.லக்‌ஷ்மன் யாப்பா அபேவர்தன

2.மனோஜ் சிறிசேன

3.நிரோஷன் பிரேமரத்ன


தேசிய மக்கள் சக்தி


1.சுனில் ஹத்துனெத்தில்


அம்பாந்தோட்டை மாவட்டம்


1. நிஹால் கலப்பதி – தேசிய மக்கள் சக்தி


குருணாகலை மாவட்டம்


ஶ்ரீலங்கா பொதுஜன பெரமுன


1.எஸ்.பி. நாவின்ன

2.பஸ்நாயக்க

2.டி.பி. ஏக்கநாயக்க


ஐக்கிய தேசியக்கட்சி

1.அகில விராஜ் காரியவசம்


ஐக்கிய மக்கள் சக்தி

1.இந்திக்க பண்டாரநாயக்க


புத்தளம் மாவட்டம்


பாலித ரங்கே பண்டார – ஐ.தே.க.

சாந்த அபேசேகர – ஐ.ம.ச.


அநுராதபுரம் மாவட்டம்


ஶ்ரீலங்கா பொதுஜன பெரமுன


1. வீரகுமார திஸாநாயக்க

2.எஸ்.ஏ. முத்துகுமாரன


ஐக்கிய மக்கள் சக்தி


1. சந்ராணி பண்டார

2.பி. ஹரிசன்

3. சந்திம கமகே


பொலன்னறுவை மாவட்டம்


1. ஐக்கிய தேசியக் கட்சி

நாலக கொலன்னே


ஐக்கிய மக்கள் சக்தி

1.எஸ். ஜயரத்ன


பதுளை மாவட்டம்


ஐக்கிய மக்கள் சக்தி


1. லக்‌ஷ்மன் செனவிரத்ன

2.ரவி சமரநாயக்க


மொனறாகலை மாவட்டம்


ஶ்ரீலங்கா பொதுஜன பெரமுன

1.பத்ம உதயசாந்த குணசேகர

2.சுமேதா ஜயசிங்க


ஐக்கிய மக்கள் சக்தி

1.ஆனந்தகுமாரசிறி


நுவரெலியா மாவட்டம்


ஐக்கிய தேசியக்கட்சி


1.நவீன் திஸாநாயக்க

2.கே.கே. பியதாச


மாத்தளை மாவட்டம்


ஶ்ரீலங்கா பொதுஜன பெரமுன

1.லக்‌ஷ்மன் வசந்த பெரேரா


ஐக்கிய மக்கள் சக்தி

1.வசந்த அளுவிகார

2.ரஞ்சித் அளுவிகார


கேகாலை மாவட்டம்


ஐக்கிய தேசியக்கட்சி

1.சந்தீப சமரசிங்க


ஐக்கிய மக்கள் சக்தி

1.துசிதா விஜேமான்ன


இரத்தினபுரி மாவட்டம்


ஶ்ரீலங்கா பொதுஜன பெரமுன

1.துனேஷ் கங்கந்த


ஐக்கிய மக்கள் சக்தி

1.கருணாரட்ன பரணவித்தாரன

2.ஏ.ஏ. விஜேதுங்க


மட்டக்களப்பு மாவட்டம்


தமிழரசுக்கட்சி


1.எஸ். யோகேஸ்வரன்

2.எஸ். ஶ்ரீநேசன்


முஸ்லிம் காங்கிரஸ்

1.அலிசாஹீர் மௌலானா


அகில இலங்கை மக்கள் காங்கிரஸ்

1.அமீர் அலி


திருகோணமலை மாவட்டம்


ஶ்ரீலங்கா பொதுஜன பெரமுன


1.சுதந்த புஞ்சி நிலமே


ஐக்கிய மக்கள் சக்தி

1.அப்துல் மஹ்ரூப்


யாழ்.மாவட்டம்


ஐக்கிய தேசியக்கட்சி

1.விஜயகலா மகேஸ்வரன்


தமிழரசுக்கட்சி

1.மாவை சேனாதிராஜா

2.ஈ.சரவணபவன்


அம்பாறை


ஐக்கிய தேசியக்கட்சி

1.அனோமா கமகே


தமிழரசுக்கட்சி

1.கோடிஸ்வரன்


கண்டி மாவட்டம்


ஐக்கிய மக்கள் சக்தி


1.லக்கி ஜயவர்தன


ஶ்ரீலங்கா பொதுஜன பெரமுன


2.ஆனந்த அளுத்கமகே


யாழ்ப்பாணம் மாவட்டம்


தமிழரசுக்கட்சி


1.மாவைசேனாதிராஜா


2.ஈ.சரவணபவன்


வன்னி மாவட்டம்


தமிழரசுக்கட்சி


1.சிவமோகன்


2.சாந்தி ஸ்ரீஸ்கந்தராஜா


1.சிவசக்தி ஆனந்தன்Advertisement