திருத்தப்பட்டது #பட்டதாரி நியமனப் பட்டியல்

 


#பட்டதாரி நியமனப் பட்டியல்(திருத்தப்பட்டது)!


👉 இலங்கை பொது நிருவாக அமைச்சினால் பட்டதாரி நியமத்திற்கு தேர்வு செய்யப்பட்ட  8 மாவட்டங்களுக்கான திருத்தப்பட்ட பெயர்ப்பட்டியல் வெளியிடப்பட்டுள்ளது


திருத்தப்பட்ட மாவட்டங்கள் வருமாறு.


1 - Gampaha / ගම්පහ / கம்பஹா


2 - Mannar / මන්නාරම / மன்னார்


3 - Mulathivu / මුලතිව් / முல்லைத்தீவு


4 - Kurunegala / කුරුණෑගල / குருணாகலை


5 - Polonnaruwa / පොළොන්නරුව / பொலன்னறுவை


6 - Badulla / බදුල්ල / பதுளை


7 - Rathnapura / රත්නපුර / இரத்தினபுரி


8 - Kegalle / කෑගල්ල / கேகாலை

விபரங்கள். www.pubad.gov.lk


Advertisement