பலத்த எதிர்ப்புக்கு மத்தியில்


பலத்த எதிர்ப்புக்கு மத்தியில் அரசியலமைப்பின் 20ஆவது திருத்தச் சட்டமூலம் நீதி அமைச்சர் அலி சப்ரியினால் சற்றுமுன்னர் நாடாளுமன்றில் முன்வைக்கப்பட்டுள்ளது.

#SriLanka #lkaAdvertisement