காற்றின் வேகம் அதிகரிக்கும்

 


ஹம்பாந்தோட்டையிலிருந்து பொத்துவில் வரையான ஆழ்கடல் பகுதியில் காற்றின் வேகம் மணித்தியாலத்திற்கு 60 − 70 KM வேகத்தில் வீசக்கூடும்Advertisement