ரிசாத் நாடாளுமன்றில்

 


விசேட பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளுடன் நாடாளுமன்றுத்திற்கு அழைத்துவரப்பட்டார்.Advertisement