நியமனம்

 


இலங்கையின் 35வது பொலிஸ் மாஅதிபராக சி.டி.விக்ரமரத்ன, சற்று முன்னர் கடமைகளை பொறுப்பேற்றுக் கொண்டார்.Advertisement