உயர்நீதிமன்ற கட்டிடத் தொகுதியில் தீ


#RA,Pirasaath.

கொழும்பு உயர்நீதிமன்ற கட்டிடத் தொகுதியில் தீ பரவியுள்ளதாக கொழும்பு தீயணைப்பு பிரிவு தெரிவிக்கின்றது.

தமது தீயணைப்பு வாகனங்கள் அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் தீயணைப்பு பிரிவு குறிப்பிடுகின்றது.

தீயணைப்பு நடவடிக்கைகளுக்காக 9 தீயணைப்பு வாகனங்கள் அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளன.