#உலக #வெப்பநிலை உச்சத்தை தொடவுள்ளது.#ClimateChange #GK?via IFTTT