நொவாக் ஜோகோவிச் வெற்றி பிரென்ஞ் பகிரங்க டென்னிஸ் தொடரின் ஆடவர் ஒற்றையர் பிரிவில், கிரீஸ் வீரர் சிட்சிபாஸ் - நொவாக் ஜேகோவிச் ஆகியோருக்கிடையில் நேற்று இடம்பெற்ற இறுதிப் போட்டியில் உலகின் முதல்நிலை வீரர் நொவாக் ஜோகோவிச் வெற்றி பெற்றார்.