#மத்திய #சீனாவின் #ஹினான்ஸ் மாகாணத்தில் #பாரிய #வெடிப்புச் சம்பவம்.An explosion in #HenanProvince,via IFTTT