நாடு தொடர்ந்தும் முடக்கம் - ஜனாதிபதி அதிரடி அறிவுரை நாடு தொடர்ந்தும் முடக்கம் - ஜனாதிபதி அதிரடி அறிவ.தனிமைப்பித்தல் ஊரடங்கு எதிர்வரும் 6 ந் திகதி வரை நீடிக்கப்படுகின்றது