கராச்சியில்,களப் பயிற்ச்சியில்

இலங்கை அணிக்கும் பாகிஸ்தான் அணிக்கும் இடையிலான இரண்டாவது டெஸ்ட் கிரிக்கறெ் போட்டி வரும் வியாழன் அன்று இடம்பெறவு்ள்ளது. இது தொடர்பான களப் பயிற்ச்சியில் இலங்கை வீரர்கள் ஈடுபடும் போது எடுக்கப்பட்டது


Advertisement